Watch the first half Augusto header Guoan – 3-0 leading Sohu sports season-400ai.com

Watch the first half Augusto header Guoan – 3-0 leading Sohu sports season Beijing time on September 21st at 19:35, the Super League eighteenth round of a game between the Beijing Guoan home court against Yanbian flight, after the match was delayed because of the heavy rain weather. Thirty-fifth minutes, Guoan sent after the ball left, Augusto jumping after the header of a rebound, the judgment does not have a pool of good judgment, the ball in the net! National security 3-0 leading. Beijing Guoan start: 22- Yang Zhi; 3- Li Lei, 30- Lei Tenglong, 2- Crimee Mainz, 31- Zhao Hejing; 6- Zhang Xiaobin, 5- Ralph, 28- Zhang Chengdong, 21- Augusto and 19- Yu Dabao; 17- IL maz bench: 25- Hou Sen, 4- Zhou Ting, 7- Zhang Chiming, 10- Zhang Xizhe, 13- Xu Yunlong, 15- Sergeyev, 16- Du Mingyang 22-: first Yanbian Fu Tak Chi Wen; Wu Yongchun 16-, 24- Li Haojie, 20- 17-, Cui Min Pu 23- Pei Yuwen, 8- luxury world; Chi Zhongguo 6-, Li Xun 13-, Jin Bo 9-, 10- Jin Cheng; Steve bench: 1- 11- Cui Ren, 12- Jiang Hongquan, Yin light, 18-, 19-, 25- Hetaijun Li Hao Jin Hongyu buy 29-, AI jiang.相关的主题文章: